News

Planlagte kull

Vår foreløbige oversikt over valpekull for 2018 ser slik ut:Så venter vi et kull i mai 2018. Valpekullet blir født i Fagernes (Valdres) i Oppland fylke.


Våren 2018 venter vi et valpekull av følgende foreldredyr:

Den Siste Greves Grozz
Aika Fuego de Volcanos

Fra dette kullet er tre tispevalper og 1 hannvalp forhåndsreservert.


 

_________________________________________________________

 

Valper fra vårt J-kull ventes ca. 22. januar 2017.